Language of document :

Acţiune introdusă la 8 octombrie 2007 - Daskalakis/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-107/07)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamant: Constantin Daskalakis (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. A. Pappas, lawyer)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri din 28 iunie 2007 în măsura în care aceasta nu acordă prima de conducere prevăzută de articolul 7 alineatul (2) din Statutul funcţionarilor pentru o perioadă mai mare de un an;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul, funcţionar căruia i s-a cerut să ocupe temporar un post de șef de unitate, atacă decizia prin care Comisia, la calcularea salariului său, a refuzat să ia în calcul prima care i-a fost acordată în calitate de șef de unitate ad interim pe motiv că, potrivit articolului 7 alineatul (2) din Statutul funcţionarilor, această primă poate fi acordată numai pentru un an, chiar dacă reclamantul a desfășurat activitatea de șef de unitate după expirarea acelei perioade.

Reclamantul pretinde că termenul prevăzut de dispoziţia menţionată anterior privește numai durata interimatului și nu afectează remuneraţia corespunzătoare acestuia dacă interimatul se prelungește peste termenul de un an. În opinia reclamantului, dacă administraţia nu poate ocupa postul vacant în termen de un an, aceasta nu poate invoca propria neputinţă împotriva funcţionarului care ocupă postul ad interim pentru o perioadă mai lungă.

În plus, reclamantul invocă încălcarea obligaţiei de solicitudine și a principiului bunei administrări. Comisia ar fi trebuit să ia în considerare nu numai interesele serviciului, ci și pe cele ale funcţionarului respectiv.

În subsidiar, reclamantul subliniază că a fost numit șef de unitate ad interim întrucât planul obligatoriu de mobilitate a obligat titularul/deţinătorul postului respectiv să se mute pe un alt post. Pentru acest motiv, acesta susţine că situaţia sa ar trebui să fie acoperită de ultima parte a articolului 7 alineatul (2) din Statutul funcţionarilor, potrivit căreia durata interimatului poate depăși un an în cazul în care acesta are ca obiect, în mod direct sau indirect, înlocuirea unui funcţionar detaşat în alt post în interesul serviciului.

____________