Language of document :

Tužba podnesena 9. studenoga 2016. – Irska protiv Komisije

(predmet T-778/16)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Irska (zastupnici: E. Creedon, K. Duggan i A. Joyce, agenti, P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, B. Doherty i A. Goodman, barristers, P. Gallagher, D. McDonald i M. Collins, SC)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Komisije C(2016) 5605 final od 30. kolovoza 2016. upućenu Irskoj, u predmetu državne potpore SA.38373 (2014/C) koju je Irska dodijelila Appleu;

naloži Komisiji snošenje tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe devet tužbenih razloga.

Prvi tužbeni razlog, u okviru kojeg se navodi da je Komisija počinila očite pogreške u ocjeni time što je pogrešno razumjela irsko pravo i relevantne činjenice.

Odluka sadržava pogrešnu tvrdnju da su se u svojim dvama mišljenjima iz 1991. odnosno 2007. Revenue Commissioners (irska porezna uprava) „odrekli” prihoda od poreza koji bi Irska u suprotnom imala pravo naplatiti irskim podružnicama društava Apple Sales International (u daljnjem tekstu: ASI) i Apple Operations Europe (u daljnjem tekstu: AOE). Mišljenja nisu odstupala od irskog prava. Redovna porezna pravila koja se primjenjuju na irske podružnice nerezidentnih društava sadržana su u Odjeljku 25. Taxes Consolidation Acta iz 1997. U mišljenjima je samo primijenjen Odjeljak 25., na temelju kojeg se, u skladu s načelom teritorijalnosti, oporezuje samo prihod pripisiv podružnici, a ne prihod društva ostvaren izvan Irske. U odluci su također pogrešno kvalificirane djelatnosti i odgovornosti irskih podružnica ASI-ja i AOE-a. Ove podružnice su obavljale rutinske funkcije, ali su sve važne odluke unutar ASI-ja i AOE-a donesene u SAD-u pa se dobit proizašlu iz tih odluka nije moglo valjano pripisati irskim podružnicama ASI-ja i AOE-a. Komisijino pripisivanje Appleovih licencija za intelektualno vlasništvo irskim podružnicama AOE-a i ASI-ja nije u skladu s irskim pravom, a, osim toga, nije u skladu ni s načelima za koja Komisija tvrdi da primjenjuje, kao što je i izjavljeno odbijanje da uzme u obzir djelatnosti društva Apple Inc.

Drugi tužbeni razlog, u okviru kojeg se navodi da je Komisija počinila očite pogreške u svojoj ocjeni državne potpore.

Komisijina tvrdnja da je ASI-ju i AOE-u dodijeljena „prednost” je netočna. Mišljenja nisu odstupala od „normalnog” oporezivanja jer ASI i AOE nisu platili ništa manje poreza od onoga koji su dugovali u skladu s Odjeljkom 25. Komisija također pogrešno tvrdi da su Mišljenja bila selektivna. Komisijin referentni okvir pogrešno ne uzima u obzir razlikovanje između rezidentnih i nerezidentnih društava. Komisija pokušava iznova napisati pravila irskog poreznog prava društava tako da bi u svojim Mišljenjima Revenue Commissioners trebali primijeniti Komisijinu verziju načela nepristrane transakcije (u daljnjem tekstu: NNT). Ovo načelo nije dio ni prava Unije ni relevantnog irskog prava kad je riječ o pripisivanju prihoda podružnici, a Komisijina tvrdnja nije u skladu sa suverenitetom država članica u području izravnog oporezivanja.

Treći tužbeni razlog, u okviru kojeg se navodi da Komisijina primjena načela nepristrane transakcije nedosljedna i očito pogrešna.

Čak i da je NNT pravno relevantan (što Irska niječe), Komisija ga nije dosljedno primijenila niti je ispitala cjelokupnu situaciju grupacije Apple.

Četvrti tužbeni razlog, u okviru kojeg se navodi da je Komisijina podredna argumentacija pogrešna.

Komisija je pogriješila kad je odbila izvješća vještaka koja je podnijela Irska, a koja dokazuju da je, čak i da je primijenjen NNT (sa čime se Irska ne slaže), porezni tretman ASI-a i AOE-a bio u skladu s tim načelom.

Peti tužbeni razlog, u okviru kojeg se navodi da je Komisijina alternativna argumentacija pogrešna.

Komisija pogrešno tvrdi da je NNT svojstven irskom pravu, da Odjeljak 25. nije dosljedno primijenjen ili da Odjeljak 25. dodjeljuje bilo kakvu nedopuštenu diskrecijsku ovlast. Odjeljak 25. ne dodjeljuje takvu diskrecijsku ovlast poreznoj upravi.

Šesti tužbeni razlog, u okviru kojeg se navodi da je Komisija počinila bitnu povredu postupka.

Komisija tijekom istrage nikada nije pojasnila svoju teoriju o državnim potporama te njezina odluka sadrži činjenična utvrđenja o kojima se Irska nije nikada imala prilike izjasniti. Komisija je povrijedila dužnost dobre uprave time što se nije ponašala nepristrano i u skladu s dužnom pažnjom.

Sedmi tužbeni razlog, u okviru kojeg se navodi da je Komisija povrijedila načela pravne sigurnosti i legitimnih očekivanja.

Komisija je povrijedila načela pravne sigurnosti i legitimnih očekivanja time što se pozvala na navodna pravila prava Unije koja prethodno nikad nisu bila definirana. Ona su nova i njihovo područje primjene i učinak su u cijelosti neizvjesni. Komisija navodi dokumente OECD-a iz 2010., ali se njih, (čak i da su obvezujući), nije moglo predvidjeti u 1991. ili 2007.

Osmi tužbeni razlog, u okviru kojeg se navodi da Komisija nije bila nadležna za donošenje odluke i da je povrijedila članke 4. i 5. UEU-a i načelo porezne autonomije država članica.

Komisija na temelju pravila o državnim potporama nije nadležna pristup koji država članica ima prema zemljopisnom području primjene i dosegu svojih poreznih nadležnosti jednostrano zamijeniti vlastitim. Svrha pravila o državnim potporama je odgovoriti na državne intervencije koje daju selektivnu prednost. Pravila o državnim potporama po samoj svojoj prirodi ne mogu ispraviti nepodudarnosti između poreznih sustava na globalnoj razini.

Deveti tužbeni razlog, u okviru kojeg se navodi da je Komisija očito povrijedila članak 296. UFEU-a i članak 41. stavak 2. točku (c) Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Komisija je očito povrijedila dužnost jasnog i nedvojbenog obrazloženja svoje odluke time što se istodobno oslanjala na uvelike različita činjenična stanja, proturječila sama sebi glede izvora pravila koje je Irska navodno povrijedila i sugerirala da je Irska dodijelila potporu u vezi s dobiti koja je oporeziva u drugim državnim porecima.

____________