Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2020 – Irlanti v. komissio

(asiat T-778/16 ja T-892/16)1

(Valtiontuki – Irlannin myöntämä tuki – Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja sääntöjenvastaiseksi ja määrätään perittäväksi takaisin – Verotusasioissa annetut ennakkoratkaisut – Valikoivat veroedut – Markkinaehtoperiaate)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja asiassa T-778/16: Irlanti (asiamiehet: K. Duggan, M. Browne, J. Quaney ja A. Joyce, avustajinaan P. Gallagher, SC, M. Collins, SC, P. Baker, QC, barrister S. Kingston, barrister C. Donnelly, barrister, A. Goodman ja barrister B. Doherty)

Kantajat asiassa T-892/16: Apple Sales International (Cork, Irlanti) ja Apple Operations Europe (Cork) (edustaja: asianajajat A. von Bonin ja E. van der Stok, D. Beard, QC, barrister A. Bates, barrister L. Osepciu ja barrister J. Bourke)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P.-J. Loewenthal ja R. Lyal)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia asiassa T-778/16: Luxemburgin suurherttuakunta (asiamies: T. Uri, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja S. Naudin)

Väliintulija, joka tukee kantajien vaatimuksia asiassa T-892/16: Irlanti (asiamiehet: K. Duggan, J. Quaney, M. Browne ja A. Joyce, avustajinaan P. Gallagher, M. Collins, P. Baker, S. Kingston, C. Donnelly ja B. Doherty

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia asiassa T-778/16: Puolan tasavalta (asiamiehet: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz ja A. Kramarczyk-Szaładzińska)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia asiassa T-892/16: EFTAn valvontaviranomainen (asiamiehet: C. Zatschler, M. Sánchez Rydelski ja C. Simpson)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuvat vaatimukset kumota valtiontuesta SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), jonka Irlanti on myöntänyt Applelle, 30.8.2016 annettu komission päätös (EU) 2017/1283 (EUVL 2017, L 187, s. 1)

Tuomiolauselma

Asiat T-778/16 ja T-892/16 yhdistetään tämän tuomion antamista varten.

Valtiontuesta SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), jonka Irlanti on myöntänyt Applelle, 30.8.2016 annettu komission päätös (EU) 2017/1283 kumotaan.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Irlannin oikeudenkäyntikulut asiassa T-778/16 sekä Apple Sales Internationalin ja Apple Operations Europen oikeudenkäyntikulut.

Irlanti asiassa T 892/16 sekä Luxemburgin suurherttuakunta, Puolan tasavalta ja EFTAn valvontaviranomainen vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 38, 6.2.2017.