Language of document :

Vispārējās tiesas 2020. gada 15. jūlija spriedums – Īrija u.c./Komisija

(Lietas T-778/16 un T-892/16) 1

(Valsts atbalsts – Īrijas īstenots atbalsts – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un prettiesīgu un noteikts pienākums to atgūt – Iepriekšēji nodokļu lēmumi (tax rulings) – Selektīvas nodokļu priekšrocības – Nesaistītu pušu darījuma princips)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietu dalībnieki

Prasītāja lietā T-778/16: Īrija (pārstāvji: K. Duggan, M. Browne, J. Quaney, A. Joyce, kuriem palīdz P. Gallagher, M. Collins, SC, P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, A. Goodman un B. Doherty, barristers)

Prasītājas lietā T-892/16: Apple Sales International (Korka, Īrija), Apple Operations Europe (Korka) (pārstāvji: A. von Bonin, E. van der Stok, advokāti, D. Beard, QC, A. Bates, L. Osepciu un J. Bourke, barristers)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: P.-J. Loewenthal un R. Lyal)

Persona, kas iestājusies lietā T-778/16 prasītājas prasījumu atbalstam: Luksemburgas Lielhercogiste (pārstāvis: T. Uri, kam palīdz D. Waelbroeck un S. Naudin, advokāti)

Persona, kas iestājusies lietā T-892/16 prasītāju prasījumu atbalstam: Īrija (pārstāvji: K. Duggan, J. Quaney, M. Browne, A. Joyce, kuriem palīdz P. Gallagher, M. Collins, P. Baker, S. Kingston, C. Donnelly, un B. Doherty)

Persona, kas iestājusies lietā T-778/16 atbildētājas prasījumu atbalstam: Polijas Republika (pārstāvji: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz un A. Kramarczyk-Szaładzińska)

Persona, kas iestājusies lietā T-892/16 atbildētājas prasījumu atbalstam: EBTA Uzraudzības iestāde (pārstāvji: C. Zatschler, M. Sánchez Rydelski un C. Simpson)

Priekšmets

Prasības, kuras ir pamatotas ar LESD 263. pantu un ar kurām tiek lūgts atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2017/1283 (2016. gada 30. augusts) par valsts atbalstu SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), ko Īrija ir sniegusi Apple (OV 2017, L 187, 1. lpp.).

Rezolutīvā daļa

Lietas T-778/16 un T-892/16 apvienot šī sprieduma taisīšanai.

Atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2017/1283 (2016. gada 30. augusts) par valsts atbalstu SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), ko Īrija ir sniegusi Apple.

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Īrijas tiesāšanās izdevumus lietā T-778/16 un Apple Sales International un Apple Operations Europe tiesāšanās izdevumus.

Īrija lietā T-892/16, Luksemburgas Lielhercogiste, Polijas Republika un EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1 OV C 38, 6.2.2017.