Language of document :

Tribunalens dom av den 15 juli 2020 – Irland m.fl. mot kommissionen

(Målen T-778/16 och T-892/16)(1 )

(Statligt stöd – Stöd som Irland har genomfört – Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och rättsstridigt och i vilket det förordnas att stödet ska återkrävas – Förhandsbesked i skattefrågor (tax rulings) – Selektiva skattefördelar – Armlängdsprincipen)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande i mål T-778/16: Irland (ombud: K. Duggan, M. Browne, J. Quaney, A. Joyce biträdda av P. Gallagher, M. Collins, SC, P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, A. Goodman och B. Doherty, barristers)

Sökande i mål T-892/16: Apple Sales International (Cork, Irland), Apple Operations Europe (Cork) (ombud: advokaterna A. von Bonin, E. van der Stok, D. Beard, QC, A. Bates, L. Osepciu och J. Bourke, barristers)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: P.-J. Loewenthal och R. Lyal)

Rättegångsdeltagare som har intervenerat i mål T-778/16 till stöd för sökanden: Storhertigdömet Luxembourg (ombud: T. Uri biträdd av advokaterna D. Waelbroeck och S. Naudin)

Rättegångsdeltagare som har intervenerat i mål T-892/16 till stöd för sökandena: Irland (ombud: K. Duggan, J. Quaney, M. Browne, A. Joyce biträdda av P. Gallagher, M. Collins, P. Baker, S. Kingston, C. Donnelly, och B. Doherty)

Rättegångsdeltagare som har intervenerat i mål T-778/19 till stöd för svaranden: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz och A. Kramarczyk-Szaładzińska)

Rättegångsdeltagare som har intervenerat i mål T-892/19 till stöd för svaranden: Eftas övervakningsmyndighet (ombud: C. Zatschler, M. Sánchez Rydelski och C. Simpson)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut (EU) 2017/1283 av den 30 augusti 2016 om det statliga stöd SA.38373 – (2014/C) (f.d. 2014/NN) (f.d. 2014/CP) som Irland har genomfört till förmån för Apple (EUT L 187, 2017, s. 1).

Domslut

Målen T-778/16 och T-892/16 förenas vad gäller domen.

Kommissionens beslut (EU) 2017/1283 av den 30 augusti 2016 om det statliga stöd SA.38373 – (2014/C) (f.d. 2014/NN) (f.d. 2014/CP) som Irland har genomfört till förmån för Apple, ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Irland i mål i T-778/16 och för Apple Sales International och Apple Operations Europe.

Irland, i mål T-892/16, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Polen och Eftas övervakningsmyndighet ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 38, 6.2.2017 .