Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 19 juni 2015 – Marc Soulier, Sara Doke / ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

(Zaak C-301/15)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Conseil d’État

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Marc Soulier, Sara Doke

Verwerende partijen: ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

Prejudiciële vraag

Verzetten bovengenoemde bepalingen van richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 zich ertegen dat een regeling als die welke in punt 1 van deze beslissing is onderzocht, de uitoefening van het recht om toestemming te verlenen voor de reproductie en de weergave in digitale vorm v

____________