Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 15. novembra 2021 – YV/Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

(Zadeva C-685/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: YV

Tožena stranka: Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je zavarovalnica v smislu člena 11(1) in člena 13(2) Uredbe (EU) št. 1215/20121 tudi podjetje, ki sicer ni zavarovalnica, a zaradi odstopanja od obveznega zavarovanja v smislu člena 5(1) Direktive 2009/103/ES2 v skladu s pravom, ki se uporabi, kot „kvazi-zavarovalnica“ za svoja motorna vozila odgovarja tako kot zavarovalnica na podlagi določb zavarovalne zakonodaje?

____________

1 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovitev) (UL 2012, L 351, str. 1).

1 Direktiva 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (kodificirana različica) (UL 2009, L 263, str. 11).