Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personalerettens præsident den 31. maj 2006 - Bianchi mod Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

(Sag F-38/06 R)

(Særlige rettergangsformer - begæring om udsættelse af gennemførelsen og foreløbige forholdsregler)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Irène Bianchi (Torino, Italien) (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ved direktør M. Dunbar, bistået af avocat G. Vandersanden)

Sagens genstand

Dels udsættelse af gennemførelsen af afgørelsen af 24. oktober 2005, hvorved Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut afslog at forlænge sagsøgerens kontrakt som midlertidig ansat, dels anordning af foreløbige forholdsregler.

Konklusion

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

____________