Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu presidendi 31. mai 2006. aasta määrus - Bianchi versus Euroopa Koolitusfond

(Kohtuasi F-38/06 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine - Täitmise peatamise ja ajutiste meetmete kohaldamise taotlus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Irène Bianchi (Torino, Itaalia) (esindaja: advokaat M.−A. Lucas)

Kostja: Euroopa Koolitusfond (esindajad: direktriss M. Dunbar, keda abistas advokaat G. Vandersanden)

Kohtuasja ese

Esiteks 24. oktoobri 2005. aasta otsuse, millega Euroopa Koolitusfond keeldus pikendamast hageja ajutise teenistuja lepingut, täitmise peatamine ja teiseks ajutiste meetmete kohaldamine

Määruse resolutiivosa

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

____________