Language of document :

Beroep ingesteld op 10 april 2006 - Guido Strack tegen Commissie

(Zaak F-37/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Guido Strack (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordigers: G. Bouneou en F. Frabetti, avocats)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

nietig te verklaren het stilzwijgend genomen besluit van verweerster van 7 juli 2005 tot afwijzing van het verzoek van verzoeker om zijn ziekte te erkennen als een beroepsziekte;

verweerder te veroordelen om aan verzoeker een schadevergoeding van 2 000 EUR te betalen wegens de als gevolg van het afwijzende besluit van 7 juli 2005 geleden materiële schade;

verweerder te veroordelen om aan verzoeker een schadevergoeding van 5 000 EUR te betalen wegens de als gevolg van het afwijzende besluit van 7 juli 2005 geleden immateriële schade;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van het beroep tot nietigverklaring voert verzoeker drie middelen aan, in de eerste plaats schending van artikel 90 van het Statuut, in de tweede plaats schending van het verbod van willekeur, van de motiveringsplicht en van het verbod van misbruik van bevoegdheid, en in de derde plaats schending van de zorgplicht.

Tot staving van het beroep tot schadevergoeding betoogt verzoeker dat hij door het stilzwijgend genomen besluit tot afwijzing van zijn verzoek maandenlang heeft verkeerd in een situatie van onzekerheid en ongerustheid, die heeft geleid tot materiële en immateriële schade.

____________