Language of document :

2006 m. balandžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Chassagne prieš Komisiją

(Byla F-39/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Olivier Chassagne (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir Y. Minatchy

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnį neteisėtu ir todėl netaikomu ieškovui

priteisti ieškovui simbolinę 1 EUR sumą už patirtą moralinę žalą ir 16473 EUR sumą už patirtą finansinę žalą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, Komisijos pareigūnas, yra kilęs iš Réunion, Prancūzijos užjūrio departamento. Jis pareiškė šį ieškinį, po to kai buvo atmestas jo skundas, kurį jis pateikė dėl 2005 m. liepos mėn. pranešimo apie atlyginimą, kuriame buvo jo metinių kelionių išlaidų grąžinimas.

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas teigia, kad Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnis, galiojantis nuo 2004 m. gegužės 1 d., yra neteisėtas. Jis teigia, kad ši nuostata pažeidžia Bendrijos teisę dėl to, kad ją taikant atsiranda atlyginimo skirtumų, priklausančių nuo pareigūnų kilmės vietos, ir iš Prancūzijos užjūrio departamentų kilusių pareigūnų diskriminavimas, pirmiausia pažeidžiant EB sutarties 12 straipsnį ir 299 straipsnį, o plačiau paėmus, dėl pilietybės, priklausymo kalbinei mažumai, etninės kilmės ar rasės.

Ieškovas taip pat teigia, kad ši nuostata pažeidžia kitus bendruosius Bendrijos teisės principus kaip antai pareigą motyvuoti ir proporcingumo, skaidrumo, gero administravimo, teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principus.

____________