Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 29 martie 2007 - Chassagne/Comisie

(Cauza F-39/06)1

(Funcționari - Remunerație - Cheltuieli de călătorie anuală - Prevederi aplicabile funcționarilor originari dintr-un departament francez de peste mări - Articolul 8 din anexa VII la Statutul funcționarilor modificat - Cerere vădit lipsită de orice temei juridic)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și Y. Minatchy, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: G. Berscheid și V. Joris, agenți)

Intervenient în interesul pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și I. Sulce, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, recunoașterea ilegalității articolului 8 din anexa VII la Statutul funcționarilor, în varianta acestuia care este în vigoare din 1 mai 2004, și, în consecință, a inaplicabilității sale în privința reclamantului pentru a stabili cuantumul cheltuielilor de călătorie anuală care va fi rambursat și, pe de altă parte, o cerere de acordare de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 131, 3.6.2006, p. 53