Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 29. marca 2007 - Chassagne proti Komisiji

(Zadeva F-39/06)1

(Uradniki - Osebni prejemki - Letni potni stroški - Določbe, ki se uporabljajo za uradnike iz francoskih prekomorskih departmajev - Člen 8 priloge VII k spremenjenim Kadrovskim predpisom - Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Olivier Chassagne (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in Y. Minatchy, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: G. Berscheid in V. Joris, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in I. Sulce, zastopnika)

Predmet zadeve

Prvič, ugotovitev nezakonitosti člena 8 priloge VII h Kadrovskih predpisom, kot je veljal od 1. maja 2004, in posledično neupoštevnosti tega člena glede določitve zneska povračila letnih potnih stroškov za tožečo stranko in, drugič, odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

Tožba se zavrne.

Stranke nosijo lastne stroške.

____________

1 - UL C 131, 3.6.2006, str. 53.