Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 28. juni 2007 - Bianchi mod Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(Sag F-38/06) 1

(Personalesag - midlertidigt ansatte - kontrakt på bestemt tid - manglende forlængelse - utilstrækkelig faglig indsats - begrundelsespligt - åbenbart fejlskøn)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Irène Bianchi (Torino, Italien) (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (ved M. Dunbar, bistået af avocat G. Vandersanden)

Sagens genstand

Dels annullation af direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 143 af 17.6.2006, s. 37.