Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 28. juuni 2007 otsus - Bianchi versus Euroopa Koolitusfond

(Kohtuasi F-38/06)1

(Avalik teenistus - Ajutised ametnikud - Tähtajaline leping - Pikendamisest keeldumine - Ebapädevus - Põhjendamiskohustus - Ilmne hindamisviga)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Irène Bianchi (Torino, Itaalia) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Koolitusfond (esindajad: M. Dunbar, keda abistab advokaat G. Vandersanden)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa Koolitusfondi direktori otsus mitte pikendada hageja ajutise teenistuse lepingut ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 143, 17.6.2006, lk 37.