Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 28. júna 2007 - Bianchi/Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

(vec F-38/06)1

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Zmluva na dobu určitú - Neobnovenie - Odborná nespôsobilosť - Povinnosť odôvodnenia - Zjavne nesprávne posúdenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Irène Bianchi (Turín, Taliansko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (v zastúpení: M. Dunbar, za právnej pomoci G. Vandersanden, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia riaditeľky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie nepredĺžiť žalobkyni zmluvu dočasného zamestnanca, ako aj návrh o náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 143, 17.6.2006, s. 37.