Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 6. decembra rīkojums - Marcuccio/Komisija

(lieta F-40/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Lūgums sniegt informāciju par personiskajām mantām, kas nosūtītas no darba vietas valsti uz rezidences valsti - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas - Acīmredzami nepamatota prasība par zaudējumu atlīdzību)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvji - V. Messa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un C. Berardis-Kayser, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, klusējot izteikta lēmuma noraidīt prasītāja lūgumu saņemt pavadzīmes par viņa personisko mantu nosūtīšanu no Angolas uz Itāliju kopiju atcelšana un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

Vairāk nav jālemj par prasījumiem atcelt tiesību aktu;

Prasījumus par zaudējumu atlīdzību noraidīt kā acīmredzami nepamatotus;

Marcuccio sedz savus, kā arī atlīdzina visus Eiropas Kopienu Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 143, 17.06.06., 37. lpp.