Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 6 december 2007 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-40/06)1

(Personalmål - Tjänstemän - Ansökan om information avseende personliga tillhörigheter som avsänts från tjänsteorten till hemvistorten - Anledning saknas att ta ställning i saken - Skadeståndsbegäran uppenbarligen ogrundad)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten V. Messa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Dels ogiltigförklaring av det underförstådda beslutet att avslå sökandens begäran att få en kopia av fraktbrevet avseende transporten av hans personliga tillhörigheter från Angola till Italien, dels begäran om ersättning.

Avgörande

Det saknas numera anledning att ta ställning till yrkandet om ogiltigförklaring.

Yrkandet om skadestånd saknar uppenbarligen grund och ogillas således.

Luigi Marcuccio skall bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska gemenskapernas kommissions samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 143, 17.6.06, s. 37.