Language of document : ECLI:EU:F:2007:215

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2007 m. gruodžio 6 d.

Byla F‑40/06

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Prašymas suteikti informaciją apie asmeninių daiktų persiuntimą iš paskyrimo vietos į gyvenamąją vietą – Nereikalingumas priimti sprendimą – Akivaizdžiai nepagrįstas prašymas atlyginti nuostolius“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo L. Marcuccio prašo, pirma, panaikinti implicitinį sprendimą atmesti jo prašymą gauti važtaraščio dėl asmeninių daiktų persiuntimo iš Angolos į Italiją kopiją ir, antra, atlyginti nuostolius.

Sprendimas:      Nebereikia nuspręsti dėl reikalavimų panaikinti sprendimą. Atmesti reikalavimus atlyginti nuostolius kaip akivaizdžiai nepagrįstus. Ieškovas padengia savo ir visas Komisijos nurodytas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Ieškovas, kurio prašymas buvo patenkintas pareiškus ieškinį – Ieškinys, praradęs dalyką – Nereikalingumas priimti sprendimą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Deliktinė institucijų atsakomybė – Sąlygos – Neteisėtumas – Žala – Priežastinis ryšys – Kumuliacinės sąlygos

1.      Kadangi po to, kai pareiškė ieškinį, ieškovas gavo iš esmės viską, ko prašė institucijos, ieškinys, kuriuo siekiama implicitinio sprendimo atmesti jo prašymą panaikinimo, prarado dalyką ir todėl dėl jo nebereikia priimti sprendimo.

(žr. 26 punktą)

2.      Kad kiltų Bendrijos deliktinė atsakomybė, turi būti įvykdytos visos sąlygos, susijusios su Bendrijų institucijų veiksmų neteisėtumu, nurodytos žalos realumu ir institucijos veiksmų bei žalos priežastiniu ryšiu. Pakanka neįvykdyti vienos iš šių sąlygų, kad visas ieškinys dėl žalos atlyginimo būtų atmestas, nesant reikalo nagrinėti kitų šios atsakomybės sąlygų.

(žr. 44 punktą)

Nuoroda:

2004 m. lapkričio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Vonier prieš Komisiją, T‑165/03, Rink. VT p. I‑A‑343 ir II‑1575, 78 punktas.