Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 21. prosince 2016 – Rada Evropské unie v. Lidová fronta osvobození Sakía al Hamra a Ria de Oro (Fronta Polisario), Evropská komise

(Věc C-104/16 P)1

„Kasační opravný prostředek – Vnější vztahy – Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o liberalizačních opatřeních v oblasti zemědělství a rybolovu – Rozhodnutí, kterým se schvaluje uzavření mezinárodní dohody – Žaloba na neplatnost – Přípustnost – Aktivní legitimace – Územní působnost dohody – Výklad dohody – Zásada sebeurčení – Zásada relativního účinku smluv“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Rada Evropské unie (zástupci: H. Legal, A. de Elera-San Miguel Hurtado a A. Westerhof Löfflerová, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Lidová fronta osvobození Sakía al Hamra a Ria de Oro (Fronta Polisario) (zástupce: G. Devers, advokát), Evropská komise (zástupci: F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta a B. Eggers, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující navrhovatelku: Belgické království (zástupci: C. Pochet a M. J.‑C. Halleux, zmocněnci), Spolková republika Německo (zástupce: T. Henze, zmocněnec), Španělské království (zástupci: M. Sampol Pucurull a S. Centeno Huerta, zmocněnci), Francouzská republika (zástupci: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas, F. Fize a B. Fodda, zmocněnci), Portugalská republika (zástupci: L. Inez Fernandes a M. Figueiredo, zmocněnci), Marocká konfederace pro zemědělství a rozvoj venkova (Comader) (zástupci: J.‑F. Bellis, M. Struys, A. Bailleux, L. Eskenazi a R. Hicheri, advokáti)

Výrok

Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 10. prosince 2015, Fronta Polisario v. Rada (T-512/12, EU:T:2015:953), se zrušuje.

Žaloba Lidové fronty osvobození Sakía al Hamra a Ria de Oro (Fronta Polisario) se odmítá jako nepřípustná.

Lidová fronta osvobození Sakía al Hamra a Ria de Oro (Fronta Polisario) ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

Belgické království, Spolková republika Německo, Španělské království, Francouzská republika, Portugalská republika, Evropská komise a Marocká konfederace pro zemědělství a rozvoj venkova (Comader) ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 111, 29.3.2016.