Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2016. december 21-i ítélete – Az Európai Unió Tanácsa kontra Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Európai Bizottság

(C-104/16 P. sz. ügy)1

(Fellebbezés – Külkapcsolatok – Az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti, a mezőgazdaság és a halászat területét érintő liberalizációs intézkedésekről szóló megállapodás – Nemzetközi megállapodás megkötését jóváhagyó határozat – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – Kereshetőségi jog – A megállapodás területi hatálya – A megállapodás értelmezése – Az önrendelkezés elve – A szerződések relatív hatályának elve)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: H. Legal, A. de Elera-San Miguel Hurtado és A. Westerhof Löfflerová meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (képviselő: G. Devers avocat), Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta és B. Eggers meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: Belga Királyság (képviselők: C. Pochet és J.-C. Halleux meghatalmazottak), Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselő: T. Henze meghatalmazott), Spanyol Királyság (képviselők: M. Sampol Pucurull és S. Centeno Huerta meghatalmazottak), Francia Köztársaság (képviselők: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas, F. Fize és B. Fodda meghatalmazottak), Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes és M. Figueiredo meghatalmazottak), Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) (képviselők: J.-F. Bellis, M. Struys, A. Bailleux, L. Eskenazi és R. Hicheri avocats)

Rendelkező rész

A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének a 2015. december 10-i Front Polisario kontra Tanács ítéletét (T-512/12, EU:T:2015:953) hatályon kívül helyezi.

A Bíróság a Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) keresetét elfogadhatatlanság miatt elutasítja.

A Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) maga viseli a saját költségeit, valamint az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.

A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Portugál Köztársaság, az Európai Bizottság és a Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) maguk viselik a saját költségeiket.

____________

1 HL C 111., 2016.3.29.