Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2016. gada 21. decembra spriedums – Eiropas Savienības Padome/Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Eiropas Komisija

(lieta C-104/16 P) 1

Apelācija – Starptautiskās attiecības – Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīgums par liberalizācijas pasākumiem lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā – Lēmums, ar ko apstiprināta starptautiska nolīguma noslēgšana – Prasība atcelt tiesību aktu – Pieņemamība – Locus standi – Nolīguma teritoriālā piemērojamība – Nolīguma interpretācija – Pašnoteikšanās princips – Līgumu relatīvās iedarbības princips

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – H. Legal, A. de Elera-San Miguel Hurtado un A. Westerhof Löfflerová)

Pārējās lietas dalībnieces: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (pārstāvis – G. Devers, advokāts), Eiropas Komisija (pārstāvji – F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta un B. Eggers)

Personas, kas iestājušās lietā apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumu atbalstam: Beļģijas Karaliste (pārstāvji – C. Pochet un M. J.-C. Halleux,), Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji – T. Henze), Spānijas Karaliste (pārstāvji – M. Sampol Pucurull un S. Centeno Huerta), Francijas Republika (pārstāvji – F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas, F. Fize un B. Fodda), Portugāles Republika (pārstāvji – L. Inez Fernandes un M. Figueiredo) Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) (pārstāvji – J.-F. Bellis, M. Struys, A. Bailleux, L. Eskenazi un R. Hicheri, advokāti)

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 10. decembra spriedumu Polisario/Padome (T-512/12, EU:T:2015:953);

Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) prasību noraidīt kā nepieņemamu;

Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;

Beļģijas Karaliste, Vācijas Federatīvā Republika, Spānijas Karaliste, Francijas Republika, Portugāles Republika, Eiropas Komisija un Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) sedz savus tiesāšanās izdevums pašas.

____________

1     OV C 111, 29.3.2016.