Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 27. marts 2007 - Manté mod Rådet

(Sag F-87/06) 1

(Tjenestemænd - vederlag - bosættelsespenge - udsendt national ekspert, der er udnævnt til tjenestemand - tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb - åbenbar formel mangel)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Thierry Manté (Woluwe-Saint-Pierre, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Simm og I. Sulce, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af afgørelse, truffet af Rådets ansættelsesmyndighed den 22. august 2005, hvorved sagsøgeren, tidligere national ekspert, som efterfølgende er blevet udnævnt til tjenestemand, blev meddelt afslag på bosættelsespenge og det blev fastslået, at der skulle ske tilbagesøgning heraf, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Sagen afvises.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af sagsøgerens omkostninger.

____________

1 - EUT C 237 af 30.9.2006, s. 19.