Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din data de 27 martie 2007 - Manté/Consiliu

(Cauza F-87/06)1

(Funcționari - Remunerație - Indemnizație de instalare- Expert național detașat, numit funcționar - Restituirea plăților nedatorate- Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Thierry Manté (Woluwe-Saint-Pierre, Belgia), (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocats)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Simm și I. Sulce, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei AIPN a Consiliului din 22 august 2005 prin care reclamantului, fost expert național detașat, devenit funcționar al Comunităților Europene, nu i se recunoaște acordarea indemnizației de instalare și se dispune restituirea acesteia, și, pe de altă parte, o cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Consiliul Uniunii Europene suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de dl Manté.

____________

1 - JO C 237, 30.9.2006, p. 19.