Language of document :

2006. július 30-án benyújtott kereset - Schell kontra Bizottság

(F-83/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Arno Schell (Brüsszel, Belgium) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2004. és a 2005. évi előléptetési időszak alapján előléptetett tisztviselők listáit annyiban, amennyiben azokon a felperes neve nem szerepel, valamint - ehhez kapcsolódóan - e határozatok előkészítő aktusait;

másodlagosan, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes vonatkozásában az előbb említett előléptetési időszakok alapján elsőbbségi pontokat megállapító határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására az alperes hét jogalapot hoz fel, amelyek közül:

-    az elsőt a személyzeti szabályzat 45. cikkének megsértésére;

-    a másodikat az említett cikk általános végrehajtási rendelkezéseinek megsértésére;

-    a harmadikat a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértésére;

-    a negyediket a "Tisztviselők értékelése és előléptetése" igazgatási útmutató és az ezt követő igazgatási útmutatók megsértésére;

-    az ötödiket az önkényes eljárás és a hatáskörrel való visszaélés tilalma elvének, valamint az indokolási kötelezettség megsértésére;

-    a hatodikat a bizalomvédelem elvének és a "patere legem quam ipse fecisti" regula megsértésére;

-    a hetediket a gondoskodási kötelezettség megsértésére

alapítja.

____________