Language of document : ECLI:EU:F:2007:77

BESLUT MEDDELAT AV PERSONALDOMSTOLENS ORDFÖRANDE

den 8 maj 2007

Mål F-84/06 AJ

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Rättshjälp”

Saken:         Luigi Marcuccios ansökan om rättshjälp i enlighet med artikel 94 i rättegångsreglerna för förstainstansrätten, vilka i tillämpliga delar gäller personaldomstolen enligt artikel 3.4 i rådets beslut 2004/752/EG, Euratom av den 2 november 2004 om upprättande av Europeiska unionens personaldomstol (EUT L 333, s. 7) till dess att personaldomstolens rättegångsregler träder i kraft, vilken ansökan ingavs innan talan väcktes vid förstainstansrätten.

Avgörande: Ansökan om rättshjälp avslås.

Sammanfattning

Förfarande – Ansökan om rättshjälp – Villkor för bífall

(Förstainstansrättens rättegångsregler, artiklarna 94.2 och 96.1; rådets beslut 2004/752, artikel 3.4)