Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kymmenes jaosto)

20 päivänä lokakuuta 2021 (*)

Yhteisömalli – Mitättömyysmenettely – Spiraalinmuotoista hiuslenkkiä esittävä rekisteröity yhteisömalli – Aiempien mallien tunnetuksi tuleminen – Tunnetuksi tuleminen internetissä – Asetuksen (EY) N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohta – Prosessuaalinen yhdenvertaisuus – Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet

Asiassa T-823/19,

JMS Sports sp. z o.o., kotipaikka Lódź (Puola), edustajinaan asianajajat D. Piróg ja J. Słupski,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään E. Śliwińska ja D. Walicka,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Inter-Vion S.A., kotipaikka Varsova (Puola), edustajinaan asianajajat T. Grucelski ja T. Gawliczek,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 13.9.2019 tekemästä päätöksestä (asia R 1573/2018-3), joka liittyy Inter-Vionin ja JMS Sportsin väliseen mitättömyysmenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kymmenes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Kornezov sekä tuomarit E. Buttigieg (esittelevä tuomari) ja K. Kowalik-Bańczyk,

kirjaaja: hallintovirkamies R. Ūkelytė,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.12.2019 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 31.3.2020 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.3.2020 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittämät kirjalliset kysymykset ja niiden unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.11.2020, 30.11.2020 ja 1.12.2020 jättämät vastaukset näihin kysymyksiin,

ottaen huomioon 15.1.2021 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

 Asian tausta

1        Kantaja JMS Sports sp. z o.o. on sellaisen yhteisömallin haltija, jota koskeva rekisteröintihakemus jätettiin Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) 24.6.2010 ja joka rekisteröitiin numerolla 1723677-0001 yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) nojalla ”hiuslenkeiksi” määritellyille tuotteille, jotka sisältyvät 8.10.1968 tehdyn teollisuusmallien kansainvälisen luokituksen perustamista koskevan Locarnon sopimuksen luokkaan 28.03.

2        Riidanalainen malli on seuraava:

Image not found

3        Väliintulija Inter-Vion S.A. teki 3.1.2017 riidanalaisen mallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 5 ja 6 artiklan kanssa, perusteella. Väliintulija väitti, ettei riidanalainen malli ole uusi ja luonteeltaan yksilöllinen verrattuna etenkin seuraaviin kahteen malliin:

–        Fancy Fane ‑malli, joka tuli tunnetuksi 29.11.2009 internetsivustolla http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11 (jäljempänä internetsivusto tai blogi faneaccessories.blogspot) ja joka on seuraava: