Language of document :

Talan väckt den 29 november 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-127/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna P. Nelissen Grade och G. Leblanc)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut att inte uppta sökandens namn på reservlistan till allmänt uttagningsprov EPSO/AD/177/10

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

Ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut av den 3 februari 2011 att inte uppta sökandens namn på reservlistan till allmänt uttagningsprov EPSO/AD/177/10.

Ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut av den 4 april 2011 att fastställa sitt beslut att inte uppta sökandens namn på reservlistan till allmänt uttagningsprov EPSO/AD/177/10.

Ogiltigförklara EPSOs beslut av den 29 augusti 2011 att avslå sökandens klagomål med stöd av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna.

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.