Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 14. dubna 2011 - Clarke a další v. OHIM

(Věc F-82/08)1

"Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Článek 8 PŘOZ - Klauzule o ukončení smlouvy v případě, že dočasný zaměstnanec nebude zařazen na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení - Otevřená výběrová řízení OHIM/AD/02/07 a OHIM/AST/02/07 - Akt nepříznivě zasahující do právního postavení - Zásada plnění smluv v dobré víře - Povinnost péče - Zásada řádné správy - Jazykové požadavky - Nedostatek pravomoci EPSO - Směrnice 1999/70/ES - Práce na dobu určitou"

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Nicole Clarke a další (Alicante, Španělsko) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: I. de Medrano Caballero, zmocněnec, ve spolupráci s D. Waelbroeckem, advokátem)

Předmět věci

Jednak zrušení ustanovení, která jsou obsažena ve smlouvách žalobkyň, jež stanoví automatické ukončení smluv v případě, že žalobkyně nebudou zařazeny do seznamu úspěšných uchazečů prvního všeobecného výběrového řízení pro jejich funkce. Dále pak určení, že výběrová řízení OHIM/AD/02/07 a OHIM/AST/02/07 nemají žádný dopad na smlouvy žalobkyň, nebo zrušení těchto výběrových řízení. Krom toho uložení OHIM náhrady morální újmy, která byla žalobkyním způsobena.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ředitele oddělení lidských zdrojů Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 19. prosince 2007 a rozhodnutí OHIM ze dne 7. března 2008 v rozsahu, v němž posledně uvedené rozhodnutí zamítlo žádosti žalobkyň, pí. Clarke, Papathanasiou a Periañez-González, aby se klauzule o zrušení obsažená v jejich smlouvě dočasných zaměstanců nepoužila u výběrových řízení OHIM/AD/02/07 a OHIM/AST/02/07, se zrušují.

OHIM se ukládá povinnost zaplatit všem žalobkyním částku 2 000 eur z titulu náhrady škody.

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených žalobkyněmi.

____________

1 - Úř. věst. C 19, 24.1.2009, s. 38.