Language of document :

Acțiune introdusă la 22 septembrie 2208 - Locchi/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-78/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Carlo Locchi (Besozzo, Italia) (reprezentant: F. Parrat, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de excludere a reclamantului de pe lista de funcționari preselecționați pentru procedura de certificare 2007, precum și anularea Deciziei Comisiei C(2007)5694 din 20 noiembrie 2007 privind dispozițiile generale de aplicare a articolului 45a din Statut

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de excludere a reclamantului de pe lista definitivă de candidați preselecționați pentru procedura de certificare 2007 și, în consecință, a deciziei de excludere a reclamantului și de pe lista de candidați preselecționați care s-au clasat cel mai bine, precum și de pe lista de candidați admiși la procedura de certificare;

anularea Deciziei Comisiei C(2007)5694 din 20 noiembrie 2007 privind dispozițiile generale de aplicare a articolului 45a din Statut;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei de respingere a reclamației;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________