Language of document :

Kanne 13.10.2008 - Ketselidou v. komissio

(Asia F-81/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Zoe Ketselidou (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan vaatimus, joka koskee huomioon otettavien palveluvuosien laskemisen tarkistamista siirrettäessä kantajan Kreikassa hankkimat eläkeoikeudet yhteisön järjestelmään

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 10.1.2008 tekemä päätös, jolla on hylätty kantajan esittämä vaatimus niiden palveluvuosien laskemisen tarkistamisesta, jotka ovat kertyneet Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän piirissä sen jälkeen kun hänen Kreikassa hankkimansa eläkeoikeudet on siirretty, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________