Language of document :

Tožba, vložena 13. oktobra 2008 - Ketselidou proti Komisiji

(Zadeva F-81/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Zoe Ketselidou (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za preizkus izračuna pokojninske dobe, ki jo je treba upoštevati pri prenosu njenih pokojninskih pravic, pridobljenih v Grčiji, v sistem Skupnosti.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 10. januarja 2008, s katero je organ, pristojen za imenovanja, zavrnil zahtevo tožeče stranke za preizkus izračuna pokojninske dobe, ki jo je ta pridobila v pokojninskem sistemu institucij Evropskih skupnosti zaradi prenosa njenih pokojninskih pravic iz grškega pokojninskega sklada, naj se razglasi za nično;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________