Language of document :

Acțiune introdusă la 13 octombrie 2008 - Clarke, Papathanasiou și Periañez-González/OAPI

(Cauza F-82/08)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamante: Nicole Clarke (Alicante, Spania), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spania) și Mercedes Periañez-González (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: H. Tettenborn, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea clauzei din contractele încheiate cu reclamantele care prevede rezilierea automată a contractelor în cazul în care reclamantele nu sunt admise pe o listă de rezervă a primului concurs general organizat pentru funcțiile acestora, pe de altă parte, declararea concursurilor OHIM/AD/02/07 și OHIM/AST/02/07 ca fiind lipsite de efect în privința contractelor încheiate cu reclamantele sau anularea acestor concursuri și, în plus, acordarea de daune-interese.

Concluziile reclamantelor

Anularea clauzei cuprinse în articolul 5 din fiecare contract de muncă;

declararea ca fiind lipsită de efecte, în privința contractelor de muncă ale reclamantelor, publicarea concursurilor cu numerele OHIM/AD/02/07 și OHIM/AST/02/07 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 300A din 12 decembrie 2007;

în subsidiar, anularea deciziilor OAPI din 12 iulie 2008 asimilate unor respingeri implicite prevăzute la articolul 90 alineatul (2) a treia și a patra teză din Statutul funcționarilor (în privința tuturor reclamantelor), precum și a deciziei OAPI din 18 iulie 2008 (în privința celei de a doua reclamante);

în subsidiar, anularea deciziilor de respingere ale OAPI din 7 martie 2008 emise în privința reclamantelor, notificate la 10 martie 2008, referitoare la cererile reclamantelor întemeiate pe articolul 90 alineatul (1) din Statutul funcționarilor, în măsura în care prin aceste decizii se refuză:

consimțământul pentru modificarea contractelor pe durată nedeterminată încheiate cu reclamantele, în sensul este eliminată în întregime clauza cuprinsă în articolul 5 din contractele de muncă referitoare la cerința unui concurs extern suplimentar în lipsa unei contraprestații sau, în subsidiar, este eliminată cel puțin în ceea ce privește prima teză a acesteia;

declararea menținerii contractelor pe perioadă nedeterminată încheiate cu reclamantele;

declararea faptului că participarea reclamantelor la un concurs public nu este necesară pentru a continua să fie angajate de OAPI în calitate de agent temporar cu un contract pe perioadă nedeterminată,

precum și, în subsidiar

declararea faptului că participarea reclamantelor la concursurile publicate cu numerele OHIM/AD/02/07 și OHIM/AST/02/07 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 300A din 12 decembrie 2007 nu este necesară pentru a continua să fie angajate de OAPI în calitate de agent temporar cu un contract pe perioadă nedeterminată;

-    anularea comunicărilor direcției de resurse umane a OAPI cuprinse în scrisorile adresate reclamantelor la 19 decembrie 2007, prin care OAPI coroborează publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 300A din 12 decembrie 2007 cu clauzele cuprinse în articolul 5 din contractele încheiate cu reclamantele;

-    în subsidiar, anularea concursurilor publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 300A din 12 decembrie 2007 în măsura în care lezează reclamantele;

-    obligarea OAPI la acordarea de daune-interese într-un cuantum adecvat, lăsat la aprecierea Tribunalului, pentru prejudiciile morale și imateriale suferite ca urmare a deciziilor a căror anulare se solicită;

obligarea Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) la plata cheltuielilor de judecată.

____________