Language of document :

Usnesení předsedy Soudu pro veřejnou službu ze dne 17. prosince 2008 - Wenig v. Komise

(Věc F-80/08 R)

"Veřejná služba - Řízení o předběžném opatření - Návrh na odklad provedení rozhodnutí o dočasném postavení dotyčné osoby mimo službu - Naléhavost - Neexistence"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgie) (zástupci: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad provedení rozhodnutí ze dne 18. září 2008, kterým Komise rozhodla o postavení dotyčné osoby mimo službu na dobu neurčitou a nařídila srážku z jejího platu ve výši 1000 eur měsíčně po dobu maximálně šesti měsíců.

Výrok usnesení

Návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

____________