Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fit-30 ta’ Ottubru 2017 – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. vs Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(Kawża C-617/17)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Qorti tar-rinviju

Sąd Najwyższy (il-Qorti Suprema, il-Polonja)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. (Varsavja, il-Polonja)

Konvenut: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (President tal-Uffiċċju tal-Protezzjoni tal-Kompetizzjoni u tal-Konsumaturi, il-Polonja)

fil-preżenza tal-partijiet ikkonċernati: Edward Detka, Mirosław Krzyszczak, Zakład Projektowania i Programowania Systemów Sterowania Atempol sp. z o.o. (Piekary Śląskie, il-Polonja), Tomasz Woźniak, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielinach (Bieliny, il-Polonja), Lech Marchlewski, Ommer Polska sp. z o.o. (Krapkowice, il-Polonja), Zakład Przetwórstwa Drobiu Marica spółka jawna J.M.E.K. Wróbel sp. jawna (Bielsko Biała, il-Polonja), Glimat Marcinek i S-ka sp. jawna (Gliwice, il-Polonja) HTS Polska sp. z o.o., Jastrzębskie Zakłady Remontowe Dźwigi sp. z o.o. (Jastrzębie Zdrój, il-Polonja), Petrofer - Polska sp. z o.o. (Nowiny, il-Polonja), Paco Cases Andrzej Paczkowski, Piotr Paczkowski sp. jawna (Puszczykowo, il-Polonja), Bożena Kubalańca, Zbigniew Arczykowski, Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Unipasz sp. z o.o. (Radzikowice, il-Polonja), Pietrzak B.B. Beata Pietrzak Bogdan Pietrzak sp. jawna (Katowice, il-Polonja), Ewelina Baranowska, Przemysław Nikiel, Marcin Nikiel, Janusz Walocha u Marek Grzegolec.

Domandi preliminari

L-Artikolu 50 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, jista’ jiġi interpretat fis-sens li jissuġġetta l-applikazzjoni tal-prinċipju ne bis in idem mhux biss għall-identiċità tal-persuna li qed twettaq il-ksur u għall-identiċità taċ-ċirkustanzi fattwali, iżda wkoll għall-identiċità tal-interess ġuridiku protett?

L-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat 1 , moqri flimkien mal-Artikolu 50 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-applikazzjoni parallela, minn awtorità tal-protezzjoni tal-kompetizzjoni ta’ Stat Membru tal-Unjoni, tad-dritt tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni u tad-dritt nazzjonali dwar il-kompetizzjoni, tagħti lok għall-protezzjoni tal-istess interess ġuridiku?

____________

1 ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 2, p. 205.