Language of document :

2019 m. balandžio 3 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Najwyższy (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. / Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(Byla C-617/17)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Konkurencija – EB 82 straipsnis – Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 – 3 straipsnio 1 dalis – Nacionalinės konkurencijos teisės taikymas – Nacionalinės konkurencijos institucijos sprendimas skirti baudą remiantis nacionaline teise ir baudą remiantis Sąjungos teise – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 50 straipsnis – Principas „ne bis in idem“ – Taikytinumas)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

Kita kasacinės bylos šalis: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

dalyvaujant: Edward Dętka, Mirosław Krzyszczak, Zakład Projektowania i Programowania Systemów Sterowania Atempol Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, Ommer Polska Sp. z o.o. w Krapkowicach, Glimat Marcinek i S-ka spółka jawna w Gliwicach, Jastrzębskie Zakłady Remontowe Dźwigi Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, Petrofer-Polska Sp. z o.o. w Nowinach, Pietrzak B. B. Beata Pietrzak, Bogdan Pietrzak Spółka jawna w Katowicach, Ewelina Baranowska, Przemysław Nikiel, Tomasz Woźniak, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielinach, Lech Marchlewski, Zakład Przetwórstwa Drobiu Marica spółka jawna J.M.E.K. Wróbel sp. jawna w Bielsku Białej, HTS Polska Sp. z o.o., Paco Cases Andrzej Paczkowski, Piotr Paczkowski spółka jawna w Puszczykowie, Bożena Kubalańca, Zbigniew Arczykowski, Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Unipasz Sp. z o.o. w Radzikowicach, Janusz Walocha, Marek Grzegolec

Rezoliucinė dalis

2000 m. gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnyje įtvirtintas principas ne bis in idem turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nedraudžiama nacionalinei konkurencijos institucijai tuo pačiu sprendimu skirti įmonei baudą už nacionalinės konkurencijos teisės pažeidimą ir baudą už EB 82 straipsnio pažeidimą. Vis dėlto esant tokiai situacijai nacionalinė konkurencijos institucija turi įsitikinti, kad baudos kartu būtų proporcingos nusižengimo pobūdžiui.

____________

1 OL C 104, 2018 3 19.