Language of document :

Kanne 20.6.2012 – ZZ v. EIP

(Asia F-63/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Niiden kirjeiden kumoaminen, joilla vastaaja kieltäytyy maksamasta sitä 6000 euron suuruista määrää, jonka kantaja maksoi vastaajalle oikeudenkäyntikuluina virkamiestuomioistuimen niistä tekemän päätöksen johdosta ja jotka ovat takaisinperittävissä Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen kumottua osittain virkamiestuomioistuimen tuomion

Vaatimukset

4. ja 25.5.2012 päivätyt kirjeet, joilla EIP kieltäytyy palauttamasta kantajalle 6000 euron suuruista määrää, jonka se oli vaatinut oikeudenkäyntikuluina eräässä aikaisemmassa virkamiestuomioistuimessa käydyssä oikeudenkäynnissä, on kumottava

EIP on velvoitettava maksamaan välittömästi kyseinen summa korkoineen ja korvaamaan kurssivaihtelut siitä päivästä lukien, jona kantaja suoritti maksun aina tosiasialliseen takaisinmaksupäivään asti

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutettu vahinko

EIP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.