Language of document :

Kanne 21.6.2012 – ZZ v. EUH

(Asia F-64/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja Casado Garcia-Hirschfeld)

Vastaaja: Euroopan ulkosuhdehallinto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2011 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AD6 ylennettyjen virkamiesten luetteloon, ja vastaajan velvoittaminen korvaamaan kantajalle aiheutunut vahinko.

Vaatimukset

on kumottava nimittävän viranomaisen 15.11.2011 tekemä päätös, jolla kantaja on jätetty ylentämättä palkkaluokkaan AD6 vuoden 2011 ylennyskierroksella

on kumottava tarvittavilta osin 23.3.2011 tehty valituksen hylkäävä päätös

EUH on velvoitettava maksamaan kantajalle oikeuden ja kohtuuden mukaan määritetty 6 000 euron suuruinen summa korvauksena hänelle aiheutuneesta ammatillisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä laillisine viivästyskorkoineen siitä päivästä lukien, jolloin kyseinen summa tulee maksettavaksi

EUH on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.