Language of document :

Жалба, подадена на 25 юни 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-65/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis, адв. É. Marchal и адв. S. Orlandi)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията да не предостави на жалбоподателя семейни надбавки за сина на неговата съпруга, роден от предходен брак

Искания на жалбоподателя

да се отмени решение на Комисията от 17 август 2011 г. за отхвърляне на искането на жалбоподателя от 20 юли същата година да получи за детето на съпругата си семейните и произтичащи от тях надбавки, както и годишните пътни разноски,

при необходимост да се отмени решението за отхвърляне на административната му жалба от 13 март 2012 г.,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.