Language of document :

Sag anlagt den 25. juni 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-65/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at tildele sagsøgeren familietillæg til dennes ægtefælles søn, der er født i et tidligere ægteskab.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 17. august 2011 om afslag på sagsøgerens ansøgning af 20. juli 2011 om med henvisning til dennes ægtefælles barn at få udbetalt familietillæg samt de dertil knyttede goder og årlige rejsepenge.

Om fornødent annulleres afslaget på hans klage af 13. marts 2012.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.