Language of document :

Kanne 25.6.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-65/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne komission päätöksestä, jolla kantajalta evätään oikeus perhelisään hänen vaimonsa pojasta, joka on syntynyt aikaisemmasta avioliitosta.

Vaatimukset

On kumottava 17.8.2011 tehty komission päätös, jolla hylättiin kantajan 20.7.2011 tekemä vaatimus saada puolisonsa pojan osalta perhelisää ja siitä johtuvat etuudet sekä vuosittainen matkakulukorvaus

Siltä osin kuin on tarpeellista on kumottava päätös, jolla hylättiin hänen 13.3.2012 tekemänsä valitus

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.