Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 25. jūnijā – ZZ/Komisija

(lieta F-65/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, saskaņā ar kuru prasītājam nav piešķirts ģimenes pabalsts attiecībā uz viņa laulātās dēlu, kurš dzimis iepriekšējā laulībā

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2011. gada 17. augusta lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja 2011. gada 20. jūlija lūgums piešķirt attiecībā uz viņa laulātās bērnu ģimenes pabalstu, kā arī no tā izrietošos maksājumus un ikgadējos ceļa izdevumus;

vajadzības gadījumā, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja 2012. gada 13. marta sūdzība;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.