Language of document :

Tožba, vložena 25. junija 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-65/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero ta tožeči stranki ni dodelila družinskega dodatka za sina njegove žene, rojenega v njenem prejšnjem zakonu.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije z dne 17. avgusta 2011, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke z dne 20. julija 2011 za družinski dodatek ter ugodnosti, ki iz tega izhajajo, in letne potne stroške za otroka svojega zakonca, naj se razglasi za nično;

po potrebi naj se za nično razglasi odločba o zavrnitvi pritožbe z dne 13. marca 2012;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.