Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 5ης Νοεμβρίου 2013 – De Nicola κατά ΕΤΕπ

(Υπόθεση F-63/12)1

(Υπαλληλική υπόθεση — Εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως — Δικαστικά έξοδα — Επιστροφή δικαστικών εξόδων — Επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε ως δυνάμενα να αναζητηθούν δικαστικά έξοδα κατόπιν αποφάσεως με την οποία αναιρέθηκε μερικώς η απόφαση με την οποία ο προσφεύγων καταδικάστηκε στα δικαστικά αυτά έξοδα)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Carlo De Nicola (Strassen, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωπος: L. Isola, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εκπρόσωποι: G. Nuvoli και F. Martin, επικουρούμενοι από τον A. Dal Ferro, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως των επιστολών με τις οποίες η καθής-εναγομένη αρνείται να επιστρέψει, κατόπιν της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση T-37/10 P, De Nicola κατά ΕΤΕπ, με την οποία αναιρέθηκε μερικώς η απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στην υπόθεση F-55/08, De Nicola κατά ΕΤΕπ, το ποσό των 6 000 ευρώ το οποίο ο προσφεύγων-ενάγων κατέβαλε στην καθής-εναγομένη ως δυνάμενα να αναζητηθούν δικαστικά έξοδα κατόπιν της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης F-55/08 DEP

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Ακυρώνει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 4ης και της 25ης Μαΐου 2012.

Υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να καταβάλει στον C. De Nicola το ποσό των 6 000 ευρώ, πλέον αντισταθμιστικών τόκων από 29ης Απριλίου 2012. Τα επιτόκια των αντισταθμιστικών τόκων πρέπει να υπολογιστούν βάσει του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδοτήσεως, το οποίο ίσχυε κατά την οικεία περίοδο, προσαυξημένου κατά δύο μονάδες.

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή κατά τα λοιπά.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων φέρει τα δικαστικά έξοδά της και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα του C. De Nicola.

____________

1 EE C 311 της 13.10.2012, σ. 16.