Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.11.2013 – De Nicola v. EIP

(Asia F-63/12)1

(Henkilöstö – Tuomion täytäntöönpano – Oikeudenkäyntikulut – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Takaisinperittävinä oikeudenkäyntikuluina maksetun summan korvaaminen tilanteessa, jossa kantajan näiden kulujen korvaamiseen velvoittava tuomio on osittain kumottu)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo de Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: G. Nuvoli ja F. Martin, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Niiden kirjeiden kumoamista koskeva vaatimus, joilla vastaaja kieltäytyy maksamasta sitä 6000 euron suuruista määrää, jonka kantaja maksoi vastaajalle oikeudenkäyntikuluina virkamiestuomioistuimen annettua tuomion asiassa F-55/08 DEP ja jotka ovat takaisinperittävissä Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen kumottua asiassa T-37/10 P, De Nicola vastaan EIP antamallaan tuomiolla osittain virkamiestuomioistuimen tuomion

Tuomiolauselma

Euroopan investointipankin 4. ja 25.5.2012 tekemät päätökset kumotaan.

Euroopan investointipankki velvoitetaan maksamaan De Nicolalle 6 000 euroa tälle summalle 29.4.2012 lukien laskettavine korkoineen. Korkokanta on laskettava Euroopan keskuspankin kyseiselle ajanjaksolle vahvistaman, pääasiallisiin uudelleenrahoitusliiketoimiin sovellettavan korkokannan mukaan, korotettuna kahdella pisteellä.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan investointipankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Carlo De Nicolan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 311, 13.10.2012, s. 16.