Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 5-i ítélete – De Nicola kontra EBB

(F-63/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Ítélet végrehajtása – Költségek – A költségek megtérítése – A megtérítendő költségek címén fizetett összeg visszafizetése a felperest e költségek kifizetésére kötelező ítéletet részlegesen hatályon kívül helyező ítélet nyomán)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo de Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Befektetési Bank (képviselők: G. Nuvoli és F. Martin meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Azon levelek megsemmisítése iránti kérelem, amelyekben az alperes az Európai Unió Törvényszéke által a T-37/10. P. sz., De Nicola kontra EBB ügyben hozott, a Közszolgálati Törvényszék által az F-55/08. sz., De Nicola kontra EBB ügyben hozott ítéletét részlegesen hatályon kívül helyező ítélet nyomán megtagadta azon 6000 euró visszafizetését, amelyet a felperes fizetett az alperesnek megtérítendő költségek címén, a Közszolgálati Törvényszék F-55/08. DEP. sz. ügyben hozott ítéletét követően.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Befektetési Bank 2012. május 4-i és 25-i határozatait.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Befektetési Bankot arra kötelezi, hogy fizesse meg C. de Nicola részére 6000 eurónak a 2012. április 29-étől számított kiegyenlítő kamatokkal növelt összegét. A kiegyenlítő kamatláb az Európai Központi Bank által az említett időszakra vonatkozóan a fő refinanszírozási műveletekre megállapított kamat két százalékponttal növelt mértéke alapján számítandó.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Beruházási Bank maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a C. de Nicola részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 311., 2012.10.13., 16. o.