Language of document :

2013 m. lapkričio 5 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje De Nicola prieš EIB

(Byla F-63/12)1

(Viešoji tarnyba – Sprendimo vykdymas – Bylinėjimosi išlaidos – Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas – Sumos, sumokėtos kaip atlygintinos bylinėjimosi išlaidos, grąžinimas priėmus sprendimą iš dalies panaikinti sprendimą, kuriuo iš ieškovo šios bylinėjimosi išlaidos buvo priteistos

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Carlo De Nicola (Štrasenas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato L. Isola

Atsakovas: Europos investicijų bankas, atstovaujamas G. Nuvoli, F. Martin ir advokato A. Dal Ferro

Dalykas

Prašymas panaikinti raštus, kuriuose po Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo byloje De Nicola prieš EIB, T-37/10 P iš dalies panaikinti Tarnautojų teismo sprendimą byloje De Nicola prieš EIB, F-55/08 atsakovas atsisako grąžinti 6000 eurų, kuriuos ieškovas sumokėjo atsakovui kaip atlygintinas išlaidas po Tarnautojų teismo sprendimo F-55/08 DEP.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2012 m. gegužės 4 ir 25 d. Europos investicijų banko sprendimus.

Nurodyti Europos investicijų bankui sumokėti C. De Nicola 6 000 eurų ir palūkanas, skaičiuojamas nuo 2012 m. . balandžio 29 d. Palūkanų dydis turi būti apskaičiuotas pagal atitinkamo laikotarpio Europos Centrinio Banko pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normą, padidintą dviem procentiniais punktais.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Europos investicijų bankas padengia savo ir C. De Nicola patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 311, 2012 10 13, p. 16.