Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 5. novembra spriedums – Nicola/EIB

(lieta F-63/12) 1

Civildienests – Sprieduma izpilde – Tiesāšanās izdevumi – Izdevumu atlīdzināšana – Summas, kas samaksāta kā atlīdzināmi izdevumi, atmaksāšana pēc sprieduma, ar ko daļēji atcelts spriedums, kurā prasītājam piespriests šos izdevumus atlīdzināt

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo de Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis L. Isola, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka (pārstāvji G. Nuvoli un F. Martin, A. Dal Ferro, avocat)

Priekšmets

Prasība atcelt vēstules, ar kurām pēc Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sprieduma lietā T-37/10 P De Nicola/EIB, ar kuru daļēji atcelts Civildienesta tiesas spriedums lietā F-55/08 De Nicola/EIB, atbildētāja atsakās atmaksāt EUR 6000, kurus prasītājs samaksāja atbildētājai kā atlīdzināmus izdevumus, pamatojoties uz Civildienesta tiesas spriedumu lietā F-55/08 DEP

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Investīciju bankas 2012. gada 4. maija un 25. maija lēmumus;

piespriest Eiropas Investīciju bankai atmaksāt De Nicola EUR 6000 ar procentiem sākot no 2012. gada 29. aprīļa. Atlīdzināmo procentu likme ir jāaprēķina, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi galvenajām refinansēšanas operācijām attiecīgajā laika posmā, reizinot ar diviem punktiem;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Investīciju banka sedz savus, kā arī atlīdzina C. De Nicola tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 311, 13.10.2012., 16. lpp.