Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.2.2014 – Armani v. komissio

(Asia F-65/12)1

(Henkilöstö – Palkkaus – Perhelisät – Oikeus huollettavana olevasta lapsesta maksettavaan lisään – Huollettavana oleva lapsi – Kantajan puolison lapsi)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Enrico Maria Armani (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja V. Joris)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan komission sellaisen päätöksen kumoamista, jolla kantajalta evättiin oikeus perhelisään hänen puolisonsa pojasta, joka on syntynyt aikaisemmasta avioliitosta.

Tuomiolauselma

Euroopan komission 17.8.2011 tekemä päätös, jolla Enrico Maria Armanilta evättiin oikeus huollettavana olevasta lapsesta maksettavaan perhelisään hänen puolisonsa lapsesta, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Enrico Maria Armanin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 243, 11.8.2012, s. 34.