Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 11 februari 2014 – Armani mot kommissionen

(Mål F-65/12)(1 )

(Personalmål – Lön – Familjetillägg – Rätt till barntillägg – Underhållsberättigat barn – Barn till sökandens maka)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Armani (Bryssel, Belgien) ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: kommissionen (ombud: D. Martin och V. Joris)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bevilja sökanden familjetillägg för hans makas son från hennes tidigare äktenskap.

Domslut

Kommissionens beslut av den 17 augusti 2011 om avslag på sökandens begäran om familjetillägg för hans makas barn ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Armanis rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 243 av den 11.8.12, s. 34.